Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 8.3 » Stable release

openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220928_usb.zip
2022/09/28 05:41 - 64.54MB
openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220928_multiboot.zip
2022/09/28 05:41 - 58.08MB
openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220925_usb.zip
2022/09/25 10:33 - 64.54MB
openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220925_multiboot.zip
2022/09/25 10:33 - 58.08MB
openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220921_usb.zip
2022/09/21 11:08 - 64.53MB
openpli-8.3-release-osmio4kplus-20220921_multiboot.zip
2022/09/21 11:08 - 58.08MB

OpenPLi 7.3 » Stable release

openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220928_usb.zip
2022/09/28 08:52 - 65.92MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220928_multiboot.zip
2022/09/28 08:52 - 59.70MB

OpenPLi » Nightly builds

openpli-develop-osmio4kplus-20220928_usb.zip
2022/09/28 15:44 - 68.91MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220928_multiboot.zip
2022/09/28 15:44 - 62.44MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220926_usb.zip
2022/09/26 20:07 - 68.91MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220926_multiboot.zip
2022/09/26 20:07 - 62.44MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220925_usb.zip
2022/09/25 00:17 - 68.91MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220925_multiboot.zip
2022/09/25 00:17 - 62.45MB

back